OBCIĄŻNIKI VITABRI 15kg

Ułożenie obciążników wielostopniowe pozwala na odpowiednie dociążenie konstrukcji namiotu.
W przypadku użycia wzmocnień dolnych namiotu V3 konieczne jest zastosowanie płyt obciążnika V3.