PŁYTY Z OBCIĄŻNIKAMI

Dla polepszenia bezpieczeństwa V2 jest doposażone w płyty na obciążniki. Całość instalacji wzmacnia odporność na wiatr (np. przykład magazynku obciążników powyżej).

Magasin de lestage V2